logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Federace Napoleonských Měst

V roce 2012 se město Bolesławiec připojilo k Evropské federaci napoleonských měst, která byla založena v roce 2004 v Ajacciu, rodišti císaře, z iniciativy Charlese Bonaparta, nejstaršího zástupce poslední živé linie rodiny Bonaparte, tehdejšího starosty Ajaccia.

Mezi statutární úkoly federace patří výměna informací v oblasti historie (se zvláštním důrazem na napoleonskou éru) organizováním setkání a seminářů, vydáváním publikací ve spolupráci s vysokými školami, kulturními organizacemi a historickými spolky, propagací a podporou konzervace a obnovy dědictví Napoleonovy éry a prováděním animačních a propagačních aktivit (včetně organizování výstav a jiných kulturních akcí, tvorby poznávacích stezek atp.), zaměřených na širokou veřejnost, zejména turisty, ale i mládež.

Evropská federace napoleonských měst v současné době sdružuje 60 měst ze 13 zemí (od Portugalska po Rusko), které jsou řízeny 13 místními řídícími výbory (Německo – Česká republika, Valonsko, Španělsko – Portugalsko, Itálie, Polsko, Rusko – Bělorusko, Chorvatsko, Řecko a 5 výborů ve Francii). Činnost federace – za odborné podpory ze strany mezinárodního vědeckého výboru – řídí představenstvo s prezidentem Charlesem Bonapartem a generální sekretariát. V rámci federace se předpokládá oficiální viceprezidentství pro každou zemi, např. v Německu práci koordinuje Jena, v Belgii Waterloo a ve Španělsku Vitoria.

Federace sdružuje zástupce místních samospráv a obyvatelstva, kteří na svém území ke společné činnosti mobilizují mj. turistické kanceláře, muzea a spolky. Organizace realizuje projekty v oblasti urbanistiky a místního rozvoje a také dohlíží a koordinuje používání značky Destination Napoleon místními veřejnými a soukromými subjekty. Její činnost se zaměřuje na rozvoj příležitostí k využívání evropských programů nejen v kontextu napoleonské tematiky, ale i v oblastech, jako je cestovní ruch, udržitelný rozvoj a budování občanské společnosti.

V roce 2015 proběhla v Bruselu v sídle Evropského hospodářského a sociálního výboru slavnostní certifikace kulturní stezky Destination Napoleon, během níž byli přítomni Penelope Denu, ředitelka Evropského institutu kulturních stezek a Henri Malosse, předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Během Valného shromáždění, které se konalo ve dnech 22.–23. října 2016 v chorvatském Orebići, se Bolesławiec stal sídlem Místního řídícího výboru Evropské federace napoleonských měst a primátor města Piotr Roman byl zvolen viceprezidentem federace, což vytvořilo nové perspektivy pro realizaci dalších projektů v oblasti historického cestovního ruchu ve spolupráci s partnery z Polska a dalších evropských zemí s možností jejich financování z fondů EU.

Skip to content