Na ekspozycji stałej prezentowane są wybrane prace uczestników plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich z liczącej około 100 obiektów kolekcji, znajdującej się w Muzeum Ceramiki.

Skip to content