logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Kategorie
Wydarzenia

10. Doroczna Wystawa SF „Camera”

W czerwcu 2020 r. przypada 10. rocznica powstania bolesławieckiego Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”. Tradycją już stała się prezentacja działalności stowarzyszenia podczas dorocznych wystaw w Muzeum Ceramiki. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy wystawa przyjęła formę wirtualną – udostępniono ją w Internecie jako film. Swoje prace pokazują w nim: Paweł Brzezicki, Jarosław Cembrowicz, Magda Gałkiewicz, Stanisław Graczyk, Krzysztof Jędrzejczyk, Agnieszka Karczmarz, Paweł Kijewski, Krzysztof Łukasiewicz, Jerzy Paluszczyszyn, Andrzej Pękała, Maciej Piwowarczyk, Urszula Popielarz i Grzegorz Sidorowicz. Świat widziany przez obiektyw aparatu zaskakuje różnorodnością: ciekawym detalem, pięknym krajobrazem albo oryginalnym portretem. Zapraszamy do obejrzenia wystawy: link do filmu

SF „Camera” skupia obecnie około 50 pasjonatów fotografii. Głównym celem stowarzyszenia jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków do twórczych działań.

W czasie 10 lat działalności stowarzyszenie zrealizowało wiele inicjatyw kulturalnych. Od początku funkcjonowania organizuje doroczne plenery fotograficzne (krajowe i zagraniczne), których efekty można zobaczyć na corocznych wystawach. Członkowie stowarzyszenia prezentują swój dorobek także na innych wystawach – indywidualnych i zbiorowych. “Camera” aktywizuje również lokalnych miłośników fotografii, zapraszając ich do uczestnictwa w konkursach, zarówno cyklicznych, jak i okazjonalnych, tematycznych. Realizuje otwarte spotkania miłośników fotografii, prelekcje i warsztaty, propagując między innymi zapomniane techniki fotograficzne. Wreszcie członkowie stowarzyszenia biorą udział w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych, gdzie nierzadko zdobywają główne nagrody.

Na kolejne lata działalności życzymy nowych twórczych pomysłów, realizacji ciekawych projektów i kolejnych sukcesów!

Kategorie
Aktualnosci

Ruszyły przygotowania do wystawy napoleońskiej

Muzeum Ceramiki rozpoczęło intensywne przygotowania do wystawy o tematyce napoleońskiej, planowanej na wiosnę przyszłego roku. Przeprowadzane są kwerendy w instytucjach posiadających zabytki z okresu wojen napoleońskich, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków archeologicznych pozyskanych w wyniku badań pól bitewnych. Bolesławieckie muzeum przygotowuje na ekspozycję również własne eksponaty. Wśród nich znajduje się kolekcja kilkudziesięciu pocisków armatnich z przełomu XVIII/XIX w. Część z nich przed umieszczeniem w gablotach musi zostać poddana zabiegom konserwatorskim. Jednym z najważniejszych elementów ekspozycji będzie wirtualna makieta miasta pokazująca wydarzenia okresu napoleońskiego z wykorzystaniem multimediów.

Wystawa jest realizowana w ramach projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”, który ma na celu badanie i popularyzację historycznego i kulturowego dorobku pogranicza śląsko-łużyckiego. Muzeum Ceramiki zajmuje się w nim epoką wojen napoleońskich. Obok wystawy czasowej planowana jest organizacja historycznej rekonstrukcji bitwy nad Bobrem oraz wznowienie wydanego w 2012 r. komiksu „Bolesławieckie epizody wojen napoleońskich” w 4 wersjach językowych: polskiej, niemieckiej, angielskiej i francuskiej. W Bolesławcu odbędzie się także konferencja popularno-naukowa podsumowująca międzynarodowe przedsięwzięcie.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Saksonia 2014-2020. Oprócz Muzeum Ceramiki biorą w nim udział: Landesamt für Archäologie Sachsen (partner wiodący), Museum Bautzen, Große Kreisstadt Zittau, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.

Kategorie
Aktualnosci

Majowy konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie Fotograficzne „Camera” i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu zapraszają do udziału w internetowym konkursie fotograficznym, odbywającym się w maju pod tytułem „Z odmętów szuflady”.

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do wszystkich miłośników fotografii, parających się nią zawodowo, jak i amatorsko. Zadaniem uczestników jest przesłanie zdjęć związanych z tematem konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić 2 prace, które należy przesłać na maila sf.camera14@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać wymagane regulaminem dane. Termin nadsyłania prac – 15.05.2020 r. Nadesłane zdjęcia zostaną udostępnione na stronach SF „Camera” i Muzeum Ceramiki, w formie prezentacji.

Prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach: „laureaci” i „amatorzy” Do pierwszej grupy zaliczone zostaną zdjęcia, które zostały już nagrodzone w konkursach lokalnych, regionalnych, tematycznych, czy międzynarodowych. Zachęcamy do zgłaszania fotografii szczególnie w tej kategorii aby sprawdzić, czy oparły się one upływowi czasu, czy z biegiem lat nie straciły na wyrazie. Ma to być swoista refleksja nad naturą fotografii, przyczynek do rozważenia pytania, czy istnieje fotografia uniwersalna. W osobnej kategorii rozpatrywane będą wszystkie pozostałe zdjęcia, dotychczas jeszcze nienagrodzone. Wyboru najlepszych fotografii dokonają uczestnicy konkursu, internauci oraz jury powołane przez organizatorów. Wynik głosowania internetowego, stanowić będzie składową oceny końcowej. Decydujący głos w wyborze najlepszego zdjęcia będzie miało jury. Nagrodzeni zostaną autorzy najlepszych fotografii w obydwu kategoriach. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatorów 29.05.2020 r. Szczegółowe informacje, dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie, dostępnym na stronach internetowych organizatorów.

Regulamin konkursu

Kategorie
Aktualnosci Dział Historii Miasta

Bolesławieckie środowisko artystyczne – Jolanta Ajlikow-Czarnecka (1929-2007)

„Twórzcie, ponieważ sztuka stanie się dla współczesnego człowieka najważniejszą kategorią. Bądźcie awangardą!”

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu wspólnie z Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury – Międzynarodowym Centrum Ceramiki rozpoczyna publikację cyklu postów prezentujących bolesławieckich artystów. Jest to też jeden z elementów planowanej przez Muzeum wystawy poświęconej działalności bolesławieckiego środowiska artystycznego, będącej równocześnie trzecią odsłoną projektu „Przyjaciele dla nowego Muzeum”.

W pierwszym poście przypominamy postać wybitnej artystki i pedagoga, nieodżałowanej pamięci Jolanty Ajlikow-Czarneckiej, która dla wielu bolesławian do końca życia pozostała „kochaną Panią Profesor”. Jolanta Ajlikow-Czarnecka (ur. 29 lipca 1929 r. w Łodzi) studiowała malarstwo pod kierunkiem Wojciecha Weissa, Adama Marczyńskiego, Czesława Rzepińskiego i Jonasza Sterna oraz grafikę pod kierunkiem Witolda Chomicza w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które ukończyła w 1956 roku.

W 1954 r. zamieszkała w Bolesławcu, gdzie odkryła swoje drugie powołanie – edukację artystyczną dzieci i młodzieży. Pracowała w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Komuny Paryskiej, Liceum Pedagogicznym i Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, Szkole Podstawowej nr 5 i Młodzieżowym Domu Kultury. Najdłużej, bo 22 lata (1970-1992) zajmowała się dydaktyką wychowania plastycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Broniewskiego. W roli pedagoga dała się poznać jako charyzmatyczna, niezwykle dynamiczna osoba o ogromnej wrażliwości, obdarzona odwagą bezkompromisowej, szczerej wypowiedzi. Była zawsze autentyczna i wierna wyznawanej przez siebie hierarchii wartości. Jej zdolność odnajdywania w ludziach pierwiastka piękna i prawdy postawiła ją w gronie najwybitniejszych nauczycieli plastyki w Polsce. Uzyskała najwyższy, III stopień specjalizacji pedagogicznej, a od 1985 r. rozpoczęła wdrażanie autorskiego programu nauczania plastyki.

W ciągu przeszło 30 lat pracy pedagogicznej wykształciła szereg znanych postaci świata kultury, w tym twórców, krytyków i historyków sztuki. Z uczniami łączyły ją bliskie, niemal rodzinne więzi, które utrzymywały się jeszcze przez długi czas po ukończeniu szkoły. Przez wiele lat była głównym inicjatorem Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztuce, który stworzyła w 1972 r. z myślą o otwarciu i uwrażliwieniu dzieci i młodzieży na sztukę. Od 2009 r. turniej nosi jej imię.

Artystka przez cały czas łączyła pracę pedagogiczną z własną twórczością. Uprawiała malarstwo, rysunek i grafikę, poszukując różnorodnych form wypowiedzi. Obok obrazów olejnych tworzyła pastele, ekspresyjne portrety malowane akrylami i kolaży, wykonane głównie z papieru jako konstrukcje komponowane na zasadzie kontrastów. Zajmowała się też parateatrem i ruchem performance. W jej pracach widać fascynację ideą „czystej formy”, dążenie do abstrakcyjnej geometryzacji świata przedstawionego, podkreślonej rozedrganą kolorystyką. Swój dorobek prezentowała na wystawach indywidualnych w Bolesławcu, Zgorzelcu i Jeleniej Górze oraz na wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Została uhonorowana między innymi: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Polonia Restituta oraz nagrodami i wyróżnieniami ministra oświaty, ministra edukacji i ministra kultury i sztuki.

Jolanta Ajlikow-Czarnecka zmarła 12 lipca 2007 roku w Bolesławcu. Została pochowana w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Jazgarzewie.

10 lat po śmierci artystki, w 2017 r., zorganizowana została obszerna wystawa monograficzna w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu.

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu artykułu córkom Jolanty Ajlikow-Czarneckiej – pani Tatianie Czarneckiej i pani Iji Czyżewskiej, pani Ewie Browarczyk, założycielce Pracowni na Rzecz Pamięci Jolanty Ajlikow-Czarneckiej, panu dr. Adamowi Banieckiemu, kierownikowi Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Bolesławcu oraz redakcji portalu istotne.pl, która zrealizowała filmowy portret artystki zatytułowany „Sztuką byłoby być kimś innym”:

Kategorie
Aktualnosci

„Stempelkowe” maseczki dla bolesławieckich muzealników

Pracownicy Muzeum Ceramiki bardzo serdecznie dziękują podopiecznym Dziennego Domu Senior+ w Bolesławcu za przekazanie maseczek ochronnych uszytych z materiału w kobaltowym kolorze, dekorowanych drobnymi kropkami, nawiązujących do popularnej metody zdobienia bolesławieckich naczyń. Dziękując za piękny gest i wsparcie w tym trudnym czasie, rewanżujemy się naszymi publikacjami!

Kategorie
Aktualnosci

Bolesławiecka ceramika podziwiana we Włoszech

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wystawa współczesnej bolesławieckiej ceramiki prezentowana była w kilku włoskich miastach: Vietri sul Mare, Rzymie, Anconie i Faenzie. Ekspozycja, licząca kilkaset sztuk, obejmowała wyroby prawie wszystkich zakładów z miasta i powiatu bolesławieckiego. Była to pierwsza zorganizowana na taką skalę ekspozycja. Wernisaże, połączone z prelekcjami, pokazami, warsztatami oraz promocją polsko-włosko-angielskiego katalogu zgromadziły wielu miłośników bolesławieckiej ceramiki, którzy z uznaniem wypowiadali się o zaprezentowanych wyrobach, doceniając ich ponadczasowy design i funkcjonalność. Cieszy to tym bardziej, że Włosi od wieków słyną z produkcji ceramiki i są w tym zakresie prawdziwymi znawcami.

Wystawa miała swoją premierę w Muzeum Ceramiki w czasie Bolesławieckiego Święta Ceramiki w 2016 r. przy udziale gości z Włoch. Wystawę przewieziono następnie do Italii, gdzie prezentowana była kolejno w: Polo Museale del Palazzo della Guardia w Vietri sul Mare (grudzień 2016-marzec 2017), Instytucie Polskim w Rzymie (marzec-maj 2017), Museo della Città i Showroom Contemporaneo w Anconie (czerwiec-sierpień 2017), a także w ratuszu, Galerii Mi.MO oraz Banco Monte dei Paschi di Sienna w stolicy włoskiej ceramiki – Faenzie (październik-listopad 2017). Ekspozycja została przygotowana w kooperacji ze Stowarzyszeniem Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Włoskim Stowarzyszeniem Miast Ceramiki oraz przedstawicielami włoskiej Polonii – Stowarzyszeniem Włosko-Polskim Miasta i Prowincji Salerno i polskich służb dyplomatycznych. Projekt zatytułowano „Z bolesławieckiej gliny. Wystawa Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej”/„Dall’argilla di Bolesławiec. Mostra dall’Associazione dei Comuni della Ceramica della Repubblica di Polonia”. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach wystawa zostanie zaprezentowana jeszcze w kilku innych ważnych włoskich miastach, słynących z tradycji produkcji ceramiki.

W projekt „Z bolesławieckiej gliny” zaangażowały się: Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” Sp. z o.o. w Bolesławcu; „Ceramika Artystyczna” Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego; Fabryka Naczyń Kamionkowych Manufaktura Sp. J. Smoleński & Zwierz; PPHU „Tyrcz” Alina Tyrcz; Ceramika „Zebra”; Ceramika Bolesławiecka Kalich; Wykonywanie Ceramiki Ozdobnej „ADA”; „GALIA” S.C. Ceramika Użytkowa; Ceramika Szlachetna „CER-RAF” Export-Import; Ceramika Artystyczna „Irena” Krzysztof Michalczuk; Ceramika „ARKADIA”; Zakład Ceramiczny „CER-GOR” Kazimierz Gorczyński; PPH „Rutpol” Józef Rutyna; Ceramika Millena S.C. Dariusz Sikorski, Wiesława Seneszyn; Ceramika „CZERNIAK”; WR CERAMIKA S.C. J.K. Rutyna; Ceramika Artystyczna CERMAZSp. z o.o.; Zakład Ceramiczny „ANDAR”; PPHU Ceramika Artystyczna „Wiza” Sp. z o.o.; Garncarstwo Błotny S.C.; Manufaktura Ceramiczna Andrzej Kowalczyk; Ceramika Szlachetna „NIKA” S.C.; Studio Ceramiki „Freska” S.C. Helena Straszak, Jerzy Sosik; a także kopalnie i firmy wspierające lokalny przemysł poprzez wydobycie i obróbkę surowców oraz produkcję mas wykorzystywanych do produkcji ceramiki: Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.; KSM SURMIN-KAOLIN S.A.; EKOCERAMIKA Sp. z o.o.; CERAMIC TECHNOLOGIES S.C.

Kategorie
Projekty

Projekt “1000 lat Gónych Łużyc

Lorem ipsum

Skip to content